Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนกเบาหวาน

ให้บริการ ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย อายุรแพทย์เฉพาะทางเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
จักษุแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด

ให้บริการ

  • คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน,ไขมันในเส้นเลือด, ความดันโลหิต
  • ควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับค่าปกติ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
  • ให้คำปรึกษาโรคเบาหวานการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การใช้ยา โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  • ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน
   –  โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก, แผลที่เท้า
   –  การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท,การผ่าตัดหลอดเลือดแดงส่วนปลาย เนื่องจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน,
   –  ภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา, ไตวาย เป็นต้น

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 -17.00 น.

พร้อมด้วย “การบริการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ จนคลอดบุตร”

เพื่อให้แน่ใจว่ามารดาและทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงมีบริการเตรียมความพร้อมของคุณแม่
ในระหว่างตั้งครรภ์ให้คำแนะนำ ติดตาม และดูแลรักษามารดาที่มีภาวะความเสี่ยงสูง
โดย “สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM) ”
 ในระหว่างตั้งครรภ์ อีกทั้งมีบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เพื่อเป็นทางเลือกที่ครบครันสำหรับคุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

Share Post: