Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนกหู คอ จมูก

ENT. Department

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-000111

แผนกหู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก
ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ศูนย์หู คอ จมูก ยังให้บริการด้านการตรวจเฉพาะโรคดังนี้
ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ อาทิ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
การนอนไม่หลับการนอนกัดฟัน การนอนขากระตุกขณะหลับ คลินิกการได้ยินและการทรงตัว ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา
รวมถึงฟื้นฟูสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน การทรงตัวและอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Share Post: