Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-000111

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล
จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ
ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป
พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย

ให้บริการ

  • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต – ให้บริการตรวจร่างกายก่อนทำประกันชีวิต โดยแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกัน
  • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • การตรวจสุขภาพพนักงานขององค์กร
  • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
  • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
  • การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
  • การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยมีโปรแกรมที่หลากหลาย ตามช่วงวัยและความเหมาะสม
  • การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ ตามปัจจัยเสี่ยง
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP

Share Post: