Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-000111

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการด้านการฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค
โดยนักกายภาพบำบัด โดยจะประสานงานกับแพทย์ของคนไข้อย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของท่านจากการเจ็บป่วย

ให้บริการ

     กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบ กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
 • ปวดคอ
 • ปวดหลัง
 • ปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะข้อยึดติด เช่น ไหล่ติด เข่าติด เป็นต้น
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุต่างๆ
 • กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหลุด
 • Office syndrome
 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด เป็นต้น
     กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบประสาท
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะ Parkinson’s disease

 

     กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ​
 • หอบหื่น
 • โรคปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง
     กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ​
 • การจัดท่านอนให้สบาย
 • วิธีการลุกจากท่านอนไปนั่ง จากเตียงไปเก้าอี้ที่ถูกต้อง
 • การทรงตัวในท่านั่ง/ท่ายืน
 • การเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน- การขึ้นลงบันได
 • การสวมใส่เสื้อผ้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

Share Post: