Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ศูนย์สุขภาพสตรี

   ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพสำหรับสตรี ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษา โดยทีมสูตินรีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชที่เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี ภายใต้ความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว ให้คำปรึกษาสำหรับสุภาพสตรีทุกช่วงวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและ รักษาโรคของสตรีฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ให้บริการครบวงจรโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจหาเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง (Colposcope)
 • การตรวจหาความผิดปกติของมดลูก และรังไข่ด้วยการทำ Ultrasound
 • การผ่าตัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช อาทิ ผ่าตัดมดลูก ปีกมดลูก ถุงน้ำในรังไข่
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • รักษาภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ภาวะตกขาว
 • ดูแลและให้คำปรึกษา อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

พร้อมด้วย “การบริการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ จนคลอดบุตร”

เพื่อให้แน่ใจว่ามารดาและทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงมีบริการเตรียมความพร้อมของคุณแม่
ในระหว่างตั้งครรภ์ให้คำแนะนำ ติดตาม และดูแลรักษามารดาที่มีภาวะความเสี่ยงสูง
โดย “สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM) ”
 ในระหว่างตั้งครรภ์ อีกทั้งมีบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เพื่อเป็นทางเลือกที่ครบครันสำหรับคุณ

ก่อนตั้งครรภ์

ด้วยบริการวางแผนการตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

ระหว่างตั้งครรภ์

ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ และดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงระหว่างตั้งครรภ์
โดย สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

 • ให้คำแนะนำเรื่องการฝากครรภ์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นมบุตร
 • อบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด
 • ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สูตินรีแพทย์ ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอดทั้งการคลอดปกติการผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน
 • บริการ Mommy Butler “เพื่อนคู่คิดที่รู้ใจคุณแม่ตั้งครรภ์” พร้อมดูแลให้คำปรึกษาคุณแม่เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังการคลอดบุตร

คลอดบุตร

ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน ทั้งการคลอดธรรมชาติ และการผ่าคลอด มีทีมพยาบาลห้องคลอด
ที่มีประสบการณ์ ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ทันสมัย พร้อมสูตินรีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

หลังคลอด

 • บริการตรวจสุขภาพหลังคลอด เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแม่ ร่วมกับกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
  ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง
 • บริการการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
  “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก” เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยปฏิบัติตามหลักบันได 10 ขั้น ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขององค์การอนามัยโลก และพรบ.ควบคุมตลาดนมผง
  โดยได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาการทารกให้เติบโตสมวัย
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP

Share Post: