Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจตรวจการนอนหลับในผู้ใหญ่

Sleep Test การทดสอบและตรวจการนอนหลับในผู้ใหญ่
เป็นการตรวจค้นหาความผิดปกดิของร่างกายขณะนอนหลับเพื่อวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค

รายการตรวจการนอนหลับในผู้ใหญ่
 • แพ็กเกจรับเครื่อง Sleep Test กลับไปทำเองที่บ้าน (พร้อมทดลองใช้เครื่อง CPAP 7 วัน)
 • แพ็กเกจรับเครื่อง Sleep Test แบบนอนที่โรงพยาบาล 1 คืน (พร้อมทดลองใช้เครื่อง CPAP 7 วัน)
   **เงื่อนไขสำหรับแพ็กเกจรับเครื่อง Sleep Test และ เครื่อง CPAP กลับไปทำเองที่บ้าน
 • มีค่ามัดจำเครื่อง จำนวน 3,000 บาท
 • มีค่าปรับในกรณีคืนเครื่องล่าข้า 1,000 บาท / วัน
 • ในกรณีไม่สามารถมาคืนเครื่องด้วยตัวเองได้ ทางโงพยาบาลจะมีเครื่องติดตาม
  บริการเข้าไปรับเครื่องตามที่อยู่ฟรีสำหรับ 20 กม. จากโรงพยาบาล หากเกินมีค่าใช้จ่ายกิโลละ 10 บาท
 • เครื่องที่นำมาคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากชำรุดเสียหาย ทาง รพ. จะมีการคิดค่าใช้ง่ายเพิ่ม
   **เงื่อนไขสำหรับแพ็กเกจ Sleep Test แบบนอนที่โรงพยาบาล 1 คืน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดมีอาการผิดปกติอื่นระหว่างนอนโรงพยาบาล
  เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรืออาการอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำ Sleep Test
 • โปรแกรม Sleep Test แบบนอนที่โรงพยาบาล 1 คืน จะมีนักเทคนิคคอยเฝ้าดูอาการตลอดคืน ผ่านระบบ WiFi
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Share Post: