Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกโรงพยาบาล

สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ โปรโมชั่นและแพ็กเกจทั้งหมด >>> สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

การตรวจหาเชื้อไวรัส RSV

ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV แพ็กเกจและโปรโมชั่นเพิ่มเติม เชื้อไวรัส RSV (RSV : Respiratory Syncytial Virus) สาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างผู้ติดเชื้อร้อยละ 70 มักเกิดอาการปอดบวมและหลอดลมฝอยส่วนปลายอักเสบ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โปรโมชั่นโปรแกรมตรวจ     การตรวจหาเชื้อไวรัส RSV (อาร์เอสวี)     ( เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โดนเฉพาะในเด็กเล็ก ) ราคา 550 บาท ( ยังไม่รวมค่าแพทย์ ) รับเพิ่มทันที     การตรวจหาเชื้อไวรัส MPV (เฮช เอ็มพีวี)( เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ) มูลค่า 550 บาท  **หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่เกี่ยวกับการรักษา หรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมใดๆ หากมีผลผิดปกติ 2. เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ 3. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สั่งซื้อ

โปรโมชั่นค่าห้องพัก

โปรโมชั่นค่าห้องพัก แพ็กเกจและโปรโมชั่นเพิ่มเติม โปรโมชั่น ห้องพักผู้ป่วยใน เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวงเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะเราตระหนักเสมอว่า… ” หัวใจสำคัญที่สุดสำหรับเราคือ การช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม “ ราคาคุ้มค่า ราคา 1,500 บาท ( ราคารวมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร ) สั่งซื้อ