โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านมและผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม

แพ็กเกจเหมาจ่ายผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านมและผ่าตัดมะเร็งเต้านม แพ็กเกจและโปรโมชั่นเพิ่มเติม สัญญาณเตือนความผิดปกติ ได้แก่ คลำเจอก้อนที่เต้านมหรือรักแร้ , ผลการตรวจแมมโมแกรมพบความผิดปกติ BIRADS 3 โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านมและผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม      โปรแกรม 1. เจาะชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม                    (Core needle biopsy) ราคา 9,900 บาท      โปรแกรม 2. ผ่าตรวจก้อนเนื้อที่เต้านม แบบฉีดยาชาเฉพาะจุด                   (Excision breast mass) ราคา 12,000 บาท      โปรแกรม 3. ผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม …

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านมและผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม Read More »