แพ็กเกจตรวจสุขภาพ .. เฉพาะคุณ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ … เฉพาะคุณ      โปรแกรมตรวจสุขภาพ “เฉพาะคุณ” เพราะคนเราล้วนแตกต่าง ทั้งช่วงอายุ และไลฟ์สไตล์เราจึงออกแบบ “แพ็กเกจตรวจสุขภาพมาเพื่อคุณ” ให้สามารถเลือกแพ็กเกจที่โดนใจ โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ (ดูทั้งหมด) 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ…ตามช่วงอายุ แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Basic ( เหมาะสำหรับทุกช่วงอายุ ) ราคา 990 บาท แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Standard ( เหมาะสำหรับอายุต่ำกว่า 35 ปี ) ราคา 2,900 บาท แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive ( เหมาะสำหรับผู้ชาย อายุ 35-45 ปี ) ราคา 6,500 บาท แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive ( เหมาะสำหรับผู้หญิง อายุ 35-45 ปี …

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ .. เฉพาะคุณ Read More »