แพ็กเกจตรวจคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง

แพ็กเกจตรวจคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง แพ็กเกจและโปรโมชั่นเพิ่มเติม เวียนหัว ชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด แขน-ขาอ่อนแรง เดินเซ ปากเบี้ยวฉับพลัน!สัญญาณเตือน…โรคหลอดเลือดสมองอาจนำไปสู่ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต หากมีอาการใดอาการหนึ่งควรรีบพบแพทย์และเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ รายการตรวจโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมตรวจโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรม A  ราคา 2,900 บาท จากปกติ 3,900 บาท โปรแกรมตรวจโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรม B ราคา 8,500 บาท จากปกติ 9,900 บาท โปรแกรมตรวจโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรม C ราคา 12,800 บาท จากปกติ 13,900 บาท  **หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา หรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมใดๆ หากมีผลผิดปกติ 2. เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ 3. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สั่งซื้อ