Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2566

Upgrading-Project-2023

โครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2566

Upgrading Project 2023-01
     โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมออกหน่วยร่วมกับหน่วยงาน คปภ.โครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2566
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 25 เมษายน 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมออกหน่วย กับหน่วยงาน คปภ.
ในโครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2566 ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

โดยการออกหน่วยครั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้

  •  วัดความดัน
  • ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
  • การใช้สิทธิ์ พรบ.ในการรักษาพยาบาล

     

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของชาวจังหวัดนครสวรรค์ เพราะการช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม
คือหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับเรา

Share Post: