Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ปากกาลดน้ำหนัก คุมน้ำหนัก ไม่ต้องทนหิว อิ่มเร็ว

CV-weight-pen

ปากกาลดน้ำหนัก

     การที่เรามีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานจนกลายเป็นโรคอ้วนคือปัญหาที่หลายคนกำลังวิตกกังวลจากทั้งพันธุกรรมและพฤติกรรมการกินที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคมะเร็งในอนาคต หรือใจความดันโลหิตสูง บางคนไม่มีวินัยในการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก แต่กลับใช้ยาลดความอ้วนที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. จนเกิดผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับ โรคหัวใจเต้นเร็ว และกลับมาอ้วนซ้ำได้ โรงพยาบาล พริ้นซ์ปากน้ำโพ ขอนำเสนอนวัตกรรมเพื่อช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ “ปากกาลดน้ำหนัก

เหมาะสำหรับผู้มีภาวะอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป หรือผู้มีภาวะน้ำหนักเกินที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 27 แต่ไม่เกิน 30 กิโลกรัม และมีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง แม้จะออกกำลังกายแล้วแต่น้ำหนักก็ยังไม่ลดหรือมีปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น เป็นต้น

เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

Title of the document

ส่วนสูง (cm.)

.

น้ำหนัก (kg.)

.

.
BMI
kg/m2
อยู่ในเกณฑ์
ภาวะเสี่ยงต่อโรค
(น้อยกว่า) 18.50
น้ำหนักน้อย / ผอม
มากกว่าคนปกติ
ระหว่าง 18.50 - 22.90
ปกติ (สุขภาพดี)
เท่าคนปกติ
ระหว่าง 23.00 - 24.90
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 1
อันตรายระดับ 1
มากกว่า 30
อ้วนเกิน / โรคอ้วนระดับ 2
อันตรายระดับ 2

วิธีใช้ปากกาลดน้ำหนัก

     ยานี้มีชื่อสามัญว่า “ลิรากลูไทด์” (liraglutide) เป็นยาช่วยลดน้ำหนักที่ผ่านการรับรองจาก อย.
ยาจะทำหน้าที่เลียนแบบฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความหิวและอิ่มได้นาน หรือ ฮอร์โมน GLP1

 • ฉีดยาใต้ผิวหนังทุกวันวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า
 • เลือกฉีดบริเวณที่มีชั้นไขมันเยอะ เช่น หน้าท้อง ต้นขา หรือต้นแขน
 • งดฉีดบริเวณที่มีกล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
 • ปริมาณการฉีดแพทย์จะคำนวนให้ตามน้ำหนักแต่ละบุคคล
ขนาดและวิธีใช้ยาควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

ปริมาณยา
0%
0.6 มิลลิกรัม
เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาตัวนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคก่อนได้รับยาฉีดควบคุมความหิว แพทย์ พยาบาล เภสัชกรจะเป็นผู้สาธิตวิธีการใช้ให้ ควรฉีดยาในเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละวัน สามารถฉีดยาเวลาไหนก็ได้ของวัน โดยฉีดพร้อมมื้ออาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ การฉีดยาจะฉีดเข้าบริเวณใต้ผิวหนังตรงตำแหน่งหน้าท้อง ต้นขา หรือต้นแขน ห้ามฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ หรือกล้ามเนื้อ และห้ามผสมยานี้กับยาอื่นที่ฉีด เช่น ยาฉีดอินซูลิน

คุณสมบัติและการทำงานของยาฉีดควบคุมความหิว

 • ฝาปิดปลายปากกา ควรปิดไว้เสมอเพื่อป้องกันแสง
 • หน้าต่างบนปากกา สำหรับตรวจสอบว่ายามีลักษณะใสและไม่มีสี
 • ตัวเลขแสดงขนาดยา ใช้ดูขนาดยาที่ต้องการฉีด
 • ปุ่มกดฉีดยา กดค้างไว้เพื่อฉีดยาตามขนาดที่ตั้งไว้
 • เข็มฉีด ใส่เข็มใหม่ก่อนการฉีดทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงเข็มอุดตัน
 • ตัวหมุนเลือกขนาดยา ใช้สำหรับหมุนเพื่อเลือกขนาดยา

การดูแลตัวเองหลังใช้ปากกาลดน้ำหนัก

     ส่วนใหญ่อาการที่เกิดในระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง และเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว โดยอาการคลื่นไส้เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด อาการข้างเคียงมักเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกที่ได้รับยา ส่วนใหญ่อาการจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน หรือ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ควรปรับระดับยาเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

     การที่เรามีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานจนกลายเป็นโรคอ้วนคือปัญหาที่หลายคนกำลังวิตกกังวลจากทั้งพันธุกรรมและพฤติกรรมการกินที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคมะเร็งในอนาคต หรือใจความดันโลหิตสูง บางคนไม่มีวินัยในการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก แต่กลับใช้ยาลดความอ้วนที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. จนเกิดผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับ โรคหัวใจเต้นเร็ว และกลับมาอ้วนซ้ำได้ โรงพยาบาล พริ้นซ์ปากน้ำโพ ขอนำเสนอนวัตกรรมเพื่อช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ “ปากกาลดน้ำหนัก

เหมาะสำหรับผู้มีภาวะอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป หรือผู้มีภาวะน้ำหนักเกินที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 27 แต่ไม่เกิน 30 กิโลกรัม และมีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง แม้จะออกกำลังกายแล้วแต่น้ำหนักก็ยังไม่ลดหรือมีปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น เป็นต้น

เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

Title of the document

ส่วนสูง (cm.)

.

น้ำหนัก (kg.)

.

.

ปริมาณยา
0%
0.6 มิลลิกรัม
เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาตัวนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคก่อนได้รับยาฉีดควบคุมความหิว แพทย์ พยาบาล เภสัชกรจะเป็นผู้สาธิตวิธีการใช้ให้ ควรฉีดยาในเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละวัน สามารถฉีดยาเวลาไหนก็ได้ของวัน โดยฉีดพร้อมมื้ออาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ การฉีดยาจะฉีดเข้าบริเวณใต้ผิวหนังตรงตำแหน่งหน้าท้อง ต้นขา หรือต้นแขน ห้ามฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ หรือกล้ามเนื้อ และห้ามผสมยานี้กับยาอื่นที่ฉีด เช่น ยาฉีดอินซูลิน
คุณสมบัติและการทำงานของยาฉีดควบคุมความหิว
 • ฝาปิดปลายปากกา ควรปิดไว้เสมอเพื่อป้องกันแสง
 • หน้าต่างบนปากกา สำหรับตรวจสอบว่ายามีลักษณะใสและไม่มีสี
 • ตัวเลขแสดงขนาดยา ใช้ดูขนาดยาที่ต้องการฉีด
 • ปุ่มกดฉีดยา กดค้างไว้เพื่อฉีดยาตามขนาดที่ตั้งไว้
 • เข็มฉีด ใส่เข็มใหม่ก่อนการฉีดทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงเข็มอุดตัน
 • ตัวหมุนเลือกขนาดยา ใช้สำหรับหมุนเพื่อเลือกขนาดยา
การดูแลตัวเองหลังใช้ปากกาลดน้ำหนัก

     ส่วนใหญ่อาการที่เกิดในระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง และเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว โดยอาการคลื่นไส้เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด อาการข้างเคียงมักเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกที่ได้รับยา ส่วนใหญ่อาการจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน หรือ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ควรปรับระดับยาเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
PPNP
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่
Share Post: