Header

พญ.เกสร บุญคุ้ม (บริสุทธิ์)

พญ.เกสร บุญคุ้ม (บริสุทธิ์)

เลขที่ใบอนุญาต: 40327

ศูนย์การรักษา

แผนกรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

รังสีแพทย์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 056 000 111

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกรังสีวินิจฉัย