Header

บทความสุขภาพ

10 มิถุนายน 2567

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา เพียงดื่มน้ำ ตามความต้องการของร่างกาย

หลายคนอาจละเลยการดื่มน้ำ และแทนที่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชานม น้ำอัดลม กาแฟ

08 พฤษภาคม 2567

ปวดท้องแบบไหน? รวมอาการน่าสงสัย ปวดท้องบ่งบอกโรคอะไร?

อาการปวดท้องที่หลายๆ คนมองข้ามและมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวด เหล่านั้นมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับ

09 เมษายน 2567

เคล็ดลับน้ำนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ซึ่งในช่วงแรกด้วยฮอร์โมนร่างกายของคุณแม่ หรือกระเป๋าน้ำนม อาจยังมีการปรับตัวทำให้รู้สึกว่ามีน้ำนมน้อยในช่วงแรกแต่ปริมาณน้ำนมของคุณแม่

26 มีนาคม 2567

ดูแลช่องปาก ป้องกันคราบหินปูน

คราบหินปูนเกิดจาก คราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันที่สะสมและจับกับเชื้อโรคจนกระทั่งตกตะกอน กลายเป็นของแข็งเกาะอยู่บนผิวฟัน

26 มีนาคม 2567

นิ่วในถุงน้ำดี โรคร้ายใกล้ตัว รักษาได้

นิ่วในถุงน้ำดี คืออะไร นิ่วในถุงน้ำดี เป็นชิ้นส่วนของแข็งที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดี โดยชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดขึ้นจากส่วนประกอบของน้ำดี เช่นคอเลสเตอรอล และ บิลิรูบิน (สารให้สีในน้ำดี) เกิดการตกตะกอนเป็นผลึก มีลักษณะเป็นก้อน โดยก้อนนิ่วที่เกิดขึ้นนี้อาจมีขนาดเล็กๆ เท่ากับเม็ดทรายไปจนถึงขนาดเท่าไข่ไก่ และเกิดขึ้นก้อนเดียว ไปจนถึงหลายร้อยก้อน

10 มิถุนายน 2567

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา เพียงดื่มน้ำ ตามความต้องการของร่างกาย

หลายคนอาจละเลยการดื่มน้ำ และแทนที่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชานม น้ำอัดลม กาแฟ

10 มิถุนายน 2567

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา เพียงดื่มน้ำ ตามความต้องการของร่างกาย

หลายคนอาจละเลยการดื่มน้ำ และแทนที่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชานม น้ำอัดลม กาแฟ

08 พฤษภาคม 2567

ปวดท้องแบบไหน? รวมอาการน่าสงสัย ปวดท้องบ่งบอกโรคอะไร?

อาการปวดท้องที่หลายๆ คนมองข้ามและมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวด เหล่านั้นมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับ

08 พฤษภาคม 2567

ปวดท้องแบบไหน? รวมอาการน่าสงสัย ปวดท้องบ่งบอกโรคอะไร?

อาการปวดท้องที่หลายๆ คนมองข้ามและมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวด เหล่านั้นมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับ

09 เมษายน 2567

เคล็ดลับน้ำนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ซึ่งในช่วงแรกด้วยฮอร์โมนร่างกายของคุณแม่ หรือกระเป๋าน้ำนม อาจยังมีการปรับตัวทำให้รู้สึกว่ามีน้ำนมน้อยในช่วงแรกแต่ปริมาณน้ำนมของคุณแม่

09 เมษายน 2567

เคล็ดลับน้ำนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ซึ่งในช่วงแรกด้วยฮอร์โมนร่างกายของคุณแม่ หรือกระเป๋าน้ำนม อาจยังมีการปรับตัวทำให้รู้สึกว่ามีน้ำนมน้อยในช่วงแรกแต่ปริมาณน้ำนมของคุณแม่

26 มีนาคม 2567

ดูแลช่องปาก ป้องกันคราบหินปูน

คราบหินปูนเกิดจาก คราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันที่สะสมและจับกับเชื้อโรคจนกระทั่งตกตะกอน กลายเป็นของแข็งเกาะอยู่บนผิวฟัน

26 มีนาคม 2567

ดูแลช่องปาก ป้องกันคราบหินปูน

คราบหินปูนเกิดจาก คราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันที่สะสมและจับกับเชื้อโรคจนกระทั่งตกตะกอน กลายเป็นของแข็งเกาะอยู่บนผิวฟัน

26 มีนาคม 2567

นิ่วในถุงน้ำดี โรคร้ายใกล้ตัว รักษาได้

นิ่วในถุงน้ำดี คืออะไร นิ่วในถุงน้ำดี เป็นชิ้นส่วนของแข็งที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดี โดยชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดขึ้นจากส่วนประกอบของน้ำดี เช่นคอเลสเตอรอล และ บิลิรูบิน (สารให้สีในน้ำดี) เกิดการตกตะกอนเป็นผลึก มีลักษณะเป็นก้อน โดยก้อนนิ่วที่เกิดขึ้นนี้อาจมีขนาดเล็กๆ เท่ากับเม็ดทรายไปจนถึงขนาดเท่าไข่ไก่ และเกิดขึ้นก้อนเดียว ไปจนถึงหลายร้อยก้อน

26 มีนาคม 2567

นิ่วในถุงน้ำดี โรคร้ายใกล้ตัว รักษาได้

นิ่วในถุงน้ำดี คืออะไร นิ่วในถุงน้ำดี เป็นชิ้นส่วนของแข็งที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดี โดยชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดขึ้นจากส่วนประกอบของน้ำดี เช่นคอเลสเตอรอล และ บิลิรูบิน (สารให้สีในน้ำดี) เกิดการตกตะกอนเป็นผลึก มีลักษณะเป็นก้อน โดยก้อนนิ่วที่เกิดขึ้นนี้อาจมีขนาดเล็กๆ เท่ากับเม็ดทรายไปจนถึงขนาดเท่าไข่ไก่ และเกิดขึ้นก้อนเดียว ไปจนถึงหลายร้อยก้อน

25 มีนาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี และมักจะรุนแรงมากขึ้น การผลิตวัคซีนจึงมีการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค

25 มีนาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี และมักจะรุนแรงมากขึ้น การผลิตวัคซีนจึงมีการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค

14 มีนาคม 2567

การล้างจมูกสำหรับเด็ก

การทำความสะอาดโพรงจมูก โดยการใส่หรือหยอดน้ำเข้าไปในจมูก การล้างจมูกจะช่วยชะล้างมูกคราบมูกหรือหนองบริเวณโพรงจมูก

14 มีนาคม 2567

การล้างจมูกสำหรับเด็ก

การทำความสะอาดโพรงจมูก โดยการใส่หรือหยอดน้ำเข้าไปในจมูก การล้างจมูกจะช่วยชะล้างมูกคราบมูกหรือหนองบริเวณโพรงจมูก

โรค NCDs คืออะไร ?

แม้โรค NCDs จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1

โรค NCDs คืออะไร ?

แม้โรค NCDs จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1

11 มีนาคม 2567

โรคไขมันตับคืออะไร ?

ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าภาวะไขมันพอกตับกลายเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลกความชุกของโรคไขมันเกาะตับสูงถึง ร้อยละ 40

11 มีนาคม 2567

โรคไขมันตับคืออะไร ?

ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าภาวะไขมันพอกตับกลายเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลกความชุกของโรคไขมันเกาะตับสูงถึง ร้อยละ 40

ตั้งครรภ์อุ่นใจ ให้หมอ MFM ช่วยดูแล..

ช่วยค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำการป้องกันหรือ ให้การรักษา เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูกในครรภ์

ตั้งครรภ์อุ่นใจ ให้หมอ MFM ช่วยดูแล..

ช่วยค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำการป้องกันหรือ ให้การรักษา เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูกในครรภ์

12 มีนาคม 2567

นอนกรน ภาวะหยุดหายในขณะนอนหลับ แก้ก่อนพรุ่งนี้ไม่ตื่น

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA) : เป็นภาวะความผิดปกติของการหายใจที่เกิดขึ้นในระหว่างนอนหลับซึ่งมีอันตราย

12 มีนาคม 2567

นอนกรน ภาวะหยุดหายในขณะนอนหลับ แก้ก่อนพรุ่งนี้ไม่ตื่น

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA) : เป็นภาวะความผิดปกติของการหายใจที่เกิดขึ้นในระหว่างนอนหลับซึ่งมีอันตราย

แผนกเคมีบำบัด (oncologist)

รักษาโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยการให้ยา หรือ ‘เคมีบำบัด’โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง และทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์ พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกเคมีบำบัด (oncologist)

รักษาโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยการให้ยา หรือ ‘เคมีบำบัด’โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง และทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์ พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11 มีนาคม 2567

ทำความรู้จัก โรคฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัส Orthopoxvirus ซึ่งเป็นไวรัสที่โดยธรรมชาติ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ฟันแทะ สามารถติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ เช่นกระรอกดิน ได้

11 มีนาคม 2567

ทำความรู้จัก โรคฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัส Orthopoxvirus ซึ่งเป็นไวรัสที่โดยธรรมชาติ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ฟันแทะ สามารถติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ เช่นกระรอกดิน ได้

ดูแลผู้ป่วย….ระยะประคับประคอง (Palliative Care)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เปิดให้บริการ ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

ดูแลผู้ป่วย….ระยะประคับประคอง (Palliative Care)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เปิดให้บริการ ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา (Cataracts)

ซึ่งโรคต้อนั้นมีหลายชนิดทั้ง ต้อหิน, ต้อกระจก,ต้อลม และต้อเนื้อ แต่ละชนิดมีอาการที่ต่างกัน หากเรารู้ว่าอาการของตาและการมองเห็นแบบนี้ คือ จุดเริ่มต้นของโรคต้อชนิดไหนควรรีบตรวจรักษา ก็จะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาไปได้อีกนาน

โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา (Cataracts)

ซึ่งโรคต้อนั้นมีหลายชนิดทั้ง ต้อหิน, ต้อกระจก,ต้อลม และต้อเนื้อ แต่ละชนิดมีอาการที่ต่างกัน หากเรารู้ว่าอาการของตาและการมองเห็นแบบนี้ คือ จุดเริ่มต้นของโรคต้อชนิดไหนควรรีบตรวจรักษา ก็จะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาไปได้อีกนาน

โรคอัลไซเมอร์ รู้ก่อน อาการได้ (Alzheimer's Disease)

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุด เซลล์สมองที่เสื่อมและฝ่อลงส่งผลกระทบกับสมองส่วนความคิดความเข้าใจ ความจำ อารมณ์ และ ภาษา อาการอาจเริ่มจากการหลงลืม

โรคอัลไซเมอร์ รู้ก่อน อาการได้ (Alzheimer's Disease)

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุด เซลล์สมองที่เสื่อมและฝ่อลงส่งผลกระทบกับสมองส่วนความคิดความเข้าใจ ความจำ อารมณ์ และ ภาษา อาการอาจเริ่มจากการหลงลืม

โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)

โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เด็งกี๋ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)

โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เด็งกี๋ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โรคเบาหวานคืออะไร? (Diabetes)

เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคเบาหวานคืออะไร? (Diabetes)

เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อย ในเด็กและผู้สูงอายุ (Pneumonia)

โรคปอดอักเสบเกิดจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบในถุงลมของปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

โรคปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อย ในเด็กและผู้สูงอายุ (Pneumonia)

โรคปอดอักเสบเกิดจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบในถุงลมของปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคที่พบได้บ่อย โดยจะตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิต ได้ในระดับที่สูงกว่าปกติ เรื้อนังอยู่เป็นเวลานาน

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคที่พบได้บ่อย โดยจะตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิต ได้ในระดับที่สูงกว่าปกติ เรื้อนังอยู่เป็นเวลานาน

4 โรคฮิต แก๊งค์อนุบาล ที่ลูกๆมักเป็นบ่อย

ในช่วงหน้าฝนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกฝนแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วง ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้ ในครั้งนี้จะพูดถึงเฉพาะอาการเจ็บไข้ได้บ่อยในเด็กนั้นช่วงหน้าฝน คือ4โรคฮิตในช่วงหน้าฝน ได้แก่

4 โรคฮิต แก๊งค์อนุบาล ที่ลูกๆมักเป็นบ่อย

ในช่วงหน้าฝนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกฝนแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วง ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้ ในครั้งนี้จะพูดถึงเฉพาะอาการเจ็บไข้ได้บ่อยในเด็กนั้นช่วงหน้าฝน คือ4โรคฮิตในช่วงหน้าฝน ได้แก่

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) สูง, ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ต่ำ, ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) สูง, ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ต่ำ, ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง

ไส้เลื่อน อันตราย รักษาด้วยการผ่าตัด (Hernia)

โรคที่อวัยวะภายใน (บางส่วน) เกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิม ผ่านรู หรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อ หรือพังผืดที่เกิดความหย่อนยานสูญเสียความแข็งแรง ไปอยู่ยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และมักปรากฏเป็นก้อน

ไส้เลื่อน อันตราย รักษาด้วยการผ่าตัด (Hernia)

โรคที่อวัยวะภายใน (บางส่วน) เกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิม ผ่านรู หรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อ หรือพังผืดที่เกิดความหย่อนยานสูญเสียความแข็งแรง ไปอยู่ยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และมักปรากฏเป็นก้อน

10 มิถุนายน 2567

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา เพียงดื่มน้ำ ตามความต้องการของร่างกาย

หลายคนอาจละเลยการดื่มน้ำ และแทนที่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชานม น้ำอัดลม กาแฟ

10 มิถุนายน 2567

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา เพียงดื่มน้ำ ตามความต้องการของร่างกาย

หลายคนอาจละเลยการดื่มน้ำ และแทนที่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชานม น้ำอัดลม กาแฟ

08 พฤษภาคม 2567

ปวดท้องแบบไหน? รวมอาการน่าสงสัย ปวดท้องบ่งบอกโรคอะไร?

อาการปวดท้องที่หลายๆ คนมองข้ามและมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวด เหล่านั้นมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับ

08 พฤษภาคม 2567

ปวดท้องแบบไหน? รวมอาการน่าสงสัย ปวดท้องบ่งบอกโรคอะไร?

อาการปวดท้องที่หลายๆ คนมองข้ามและมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวด เหล่านั้นมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับ

09 เมษายน 2567

เคล็ดลับน้ำนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ซึ่งในช่วงแรกด้วยฮอร์โมนร่างกายของคุณแม่ หรือกระเป๋าน้ำนม อาจยังมีการปรับตัวทำให้รู้สึกว่ามีน้ำนมน้อยในช่วงแรกแต่ปริมาณน้ำนมของคุณแม่

09 เมษายน 2567

เคล็ดลับน้ำนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ซึ่งในช่วงแรกด้วยฮอร์โมนร่างกายของคุณแม่ หรือกระเป๋าน้ำนม อาจยังมีการปรับตัวทำให้รู้สึกว่ามีน้ำนมน้อยในช่วงแรกแต่ปริมาณน้ำนมของคุณแม่

26 มีนาคม 2567

ดูแลช่องปาก ป้องกันคราบหินปูน

คราบหินปูนเกิดจาก คราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันที่สะสมและจับกับเชื้อโรคจนกระทั่งตกตะกอน กลายเป็นของแข็งเกาะอยู่บนผิวฟัน

26 มีนาคม 2567

ดูแลช่องปาก ป้องกันคราบหินปูน

คราบหินปูนเกิดจาก คราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันที่สะสมและจับกับเชื้อโรคจนกระทั่งตกตะกอน กลายเป็นของแข็งเกาะอยู่บนผิวฟัน

26 มีนาคม 2567

นิ่วในถุงน้ำดี โรคร้ายใกล้ตัว รักษาได้

นิ่วในถุงน้ำดี คืออะไร นิ่วในถุงน้ำดี เป็นชิ้นส่วนของแข็งที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดี โดยชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดขึ้นจากส่วนประกอบของน้ำดี เช่นคอเลสเตอรอล และ บิลิรูบิน (สารให้สีในน้ำดี) เกิดการตกตะกอนเป็นผลึก มีลักษณะเป็นก้อน โดยก้อนนิ่วที่เกิดขึ้นนี้อาจมีขนาดเล็กๆ เท่ากับเม็ดทรายไปจนถึงขนาดเท่าไข่ไก่ และเกิดขึ้นก้อนเดียว ไปจนถึงหลายร้อยก้อน

26 มีนาคม 2567

นิ่วในถุงน้ำดี โรคร้ายใกล้ตัว รักษาได้

นิ่วในถุงน้ำดี คืออะไร นิ่วในถุงน้ำดี เป็นชิ้นส่วนของแข็งที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดี โดยชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดขึ้นจากส่วนประกอบของน้ำดี เช่นคอเลสเตอรอล และ บิลิรูบิน (สารให้สีในน้ำดี) เกิดการตกตะกอนเป็นผลึก มีลักษณะเป็นก้อน โดยก้อนนิ่วที่เกิดขึ้นนี้อาจมีขนาดเล็กๆ เท่ากับเม็ดทรายไปจนถึงขนาดเท่าไข่ไก่ และเกิดขึ้นก้อนเดียว ไปจนถึงหลายร้อยก้อน

25 มีนาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี และมักจะรุนแรงมากขึ้น การผลิตวัคซีนจึงมีการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค

25 มีนาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี และมักจะรุนแรงมากขึ้น การผลิตวัคซีนจึงมีการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค

14 มีนาคม 2567

การล้างจมูกสำหรับเด็ก

การทำความสะอาดโพรงจมูก โดยการใส่หรือหยอดน้ำเข้าไปในจมูก การล้างจมูกจะช่วยชะล้างมูกคราบมูกหรือหนองบริเวณโพรงจมูก

14 มีนาคม 2567

การล้างจมูกสำหรับเด็ก

การทำความสะอาดโพรงจมูก โดยการใส่หรือหยอดน้ำเข้าไปในจมูก การล้างจมูกจะช่วยชะล้างมูกคราบมูกหรือหนองบริเวณโพรงจมูก

โรค NCDs คืออะไร ?

แม้โรค NCDs จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1

โรค NCDs คืออะไร ?

แม้โรค NCDs จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1

11 มีนาคม 2567

โรคไขมันตับคืออะไร ?

ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าภาวะไขมันพอกตับกลายเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลกความชุกของโรคไขมันเกาะตับสูงถึง ร้อยละ 40

11 มีนาคม 2567

โรคไขมันตับคืออะไร ?

ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าภาวะไขมันพอกตับกลายเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลกความชุกของโรคไขมันเกาะตับสูงถึง ร้อยละ 40

ตั้งครรภ์อุ่นใจ ให้หมอ MFM ช่วยดูแล..

ช่วยค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำการป้องกันหรือ ให้การรักษา เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูกในครรภ์

ตั้งครรภ์อุ่นใจ ให้หมอ MFM ช่วยดูแล..

ช่วยค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำการป้องกันหรือ ให้การรักษา เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูกในครรภ์

12 มีนาคม 2567

นอนกรน ภาวะหยุดหายในขณะนอนหลับ แก้ก่อนพรุ่งนี้ไม่ตื่น

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA) : เป็นภาวะความผิดปกติของการหายใจที่เกิดขึ้นในระหว่างนอนหลับซึ่งมีอันตราย

12 มีนาคม 2567

นอนกรน ภาวะหยุดหายในขณะนอนหลับ แก้ก่อนพรุ่งนี้ไม่ตื่น

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA) : เป็นภาวะความผิดปกติของการหายใจที่เกิดขึ้นในระหว่างนอนหลับซึ่งมีอันตราย

แผนกเคมีบำบัด (oncologist)

รักษาโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยการให้ยา หรือ ‘เคมีบำบัด’โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง และทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์ พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกเคมีบำบัด (oncologist)

รักษาโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยการให้ยา หรือ ‘เคมีบำบัด’โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง และทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์ พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11 มีนาคม 2567

ทำความรู้จัก โรคฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัส Orthopoxvirus ซึ่งเป็นไวรัสที่โดยธรรมชาติ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ฟันแทะ สามารถติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ เช่นกระรอกดิน ได้

11 มีนาคม 2567

ทำความรู้จัก โรคฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัส Orthopoxvirus ซึ่งเป็นไวรัสที่โดยธรรมชาติ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ฟันแทะ สามารถติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ เช่นกระรอกดิน ได้

ดูแลผู้ป่วย….ระยะประคับประคอง (Palliative Care)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เปิดให้บริการ ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

ดูแลผู้ป่วย….ระยะประคับประคอง (Palliative Care)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เปิดให้บริการ ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา (Cataracts)

ซึ่งโรคต้อนั้นมีหลายชนิดทั้ง ต้อหิน, ต้อกระจก,ต้อลม และต้อเนื้อ แต่ละชนิดมีอาการที่ต่างกัน หากเรารู้ว่าอาการของตาและการมองเห็นแบบนี้ คือ จุดเริ่มต้นของโรคต้อชนิดไหนควรรีบตรวจรักษา ก็จะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาไปได้อีกนาน

โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา (Cataracts)

ซึ่งโรคต้อนั้นมีหลายชนิดทั้ง ต้อหิน, ต้อกระจก,ต้อลม และต้อเนื้อ แต่ละชนิดมีอาการที่ต่างกัน หากเรารู้ว่าอาการของตาและการมองเห็นแบบนี้ คือ จุดเริ่มต้นของโรคต้อชนิดไหนควรรีบตรวจรักษา ก็จะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาไปได้อีกนาน

โรคอัลไซเมอร์ รู้ก่อน อาการได้ (Alzheimer's Disease)

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุด เซลล์สมองที่เสื่อมและฝ่อลงส่งผลกระทบกับสมองส่วนความคิดความเข้าใจ ความจำ อารมณ์ และ ภาษา อาการอาจเริ่มจากการหลงลืม

โรคอัลไซเมอร์ รู้ก่อน อาการได้ (Alzheimer's Disease)

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุด เซลล์สมองที่เสื่อมและฝ่อลงส่งผลกระทบกับสมองส่วนความคิดความเข้าใจ ความจำ อารมณ์ และ ภาษา อาการอาจเริ่มจากการหลงลืม

โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)

โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เด็งกี๋ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)

โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เด็งกี๋ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โรคเบาหวานคืออะไร? (Diabetes)

เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคเบาหวานคืออะไร? (Diabetes)

เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อย ในเด็กและผู้สูงอายุ (Pneumonia)

โรคปอดอักเสบเกิดจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบในถุงลมของปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

โรคปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อย ในเด็กและผู้สูงอายุ (Pneumonia)

โรคปอดอักเสบเกิดจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบในถุงลมของปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคที่พบได้บ่อย โดยจะตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิต ได้ในระดับที่สูงกว่าปกติ เรื้อนังอยู่เป็นเวลานาน

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคที่พบได้บ่อย โดยจะตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิต ได้ในระดับที่สูงกว่าปกติ เรื้อนังอยู่เป็นเวลานาน

4 โรคฮิต แก๊งค์อนุบาล ที่ลูกๆมักเป็นบ่อย

ในช่วงหน้าฝนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกฝนแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วง ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้ ในครั้งนี้จะพูดถึงเฉพาะอาการเจ็บไข้ได้บ่อยในเด็กนั้นช่วงหน้าฝน คือ4โรคฮิตในช่วงหน้าฝน ได้แก่

4 โรคฮิต แก๊งค์อนุบาล ที่ลูกๆมักเป็นบ่อย

ในช่วงหน้าฝนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกฝนแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วง ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้ ในครั้งนี้จะพูดถึงเฉพาะอาการเจ็บไข้ได้บ่อยในเด็กนั้นช่วงหน้าฝน คือ4โรคฮิตในช่วงหน้าฝน ได้แก่

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) สูง, ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ต่ำ, ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) สูง, ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ต่ำ, ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง

ไส้เลื่อน อันตราย รักษาด้วยการผ่าตัด (Hernia)

โรคที่อวัยวะภายใน (บางส่วน) เกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิม ผ่านรู หรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อ หรือพังผืดที่เกิดความหย่อนยานสูญเสียความแข็งแรง ไปอยู่ยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และมักปรากฏเป็นก้อน

ไส้เลื่อน อันตราย รักษาด้วยการผ่าตัด (Hernia)

โรคที่อวัยวะภายใน (บางส่วน) เกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิม ผ่านรู หรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อ หรือพังผืดที่เกิดความหย่อนยานสูญเสียความแข็งแรง ไปอยู่ยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และมักปรากฏเป็นก้อน