Header

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 เมษายน 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) ให้กับทีม มูลนิธิฯ กู้ชีพ-กู้ภัย จังหวัดนครสวรรค์ และมอบเครื่องดื่มสนับสนุนการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการและวิธีการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ปลอดภัยจนถึงโรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มสนับสนุนการทำงาน

10 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

05 เมษายน 2567

ขอเชิญรับชม Live "เลือดจางพาวุ่น กับ โอปป้า แบ้ง" นพ.ศังกร นภาคณากร อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด

ขอเชิญรับชม Live "เลือดจางพาวุ่น กับ โอปป้า แบ้ง " นพ.ศังกร นภาคณากร อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด ประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

01 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ

โดยในการอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพในครั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้น ปากน้ำโพ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับว่าที่คุณแม่ทุกท่าน เช่น สัมมนาในหัวข้อ “วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ สำคัญอย่างไร

29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้การต้อนรับคณะตัวแทน บริษัท แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้ให้การตอบรับคณะตัวแทน บริษัท แอกซ่าประกันชีวิตสำนักงานคุณนงลักษณ์ ช้างชาวนาที่ดูแลพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง

15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดกลาง และ ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดเล็ก

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดกลาง และ ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดเล็ก ในกิจกรรมประกวดตั้งโต๊ะรับเจ้างานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมออกหน่วยให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม ให้กับสมาชิก อสม.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมออกหน่วยในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ อบรมให้ความรู้หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

อบรมให้ความรู้หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับ พนักงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL นครสวรรค์

10 เมษายน 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) ให้กับทีม มูลนิธิฯ กู้ชีพ-กู้ภัย จังหวัดนครสวรรค์ และมอบเครื่องดื่มสนับสนุนการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการและวิธีการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ปลอดภัยจนถึงโรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มสนับสนุนการทำงาน

10 เมษายน 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) ให้กับทีม มูลนิธิฯ กู้ชีพ-กู้ภัย จังหวัดนครสวรรค์ และมอบเครื่องดื่มสนับสนุนการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการและวิธีการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ปลอดภัยจนถึงโรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มสนับสนุนการทำงาน

10 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

05 เมษายน 2567

ขอเชิญรับชม Live "เลือดจางพาวุ่น กับ โอปป้า แบ้ง" นพ.ศังกร นภาคณากร อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด

ขอเชิญรับชม Live "เลือดจางพาวุ่น กับ โอปป้า แบ้ง " นพ.ศังกร นภาคณากร อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด ประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

05 เมษายน 2567

ขอเชิญรับชม Live "เลือดจางพาวุ่น กับ โอปป้า แบ้ง" นพ.ศังกร นภาคณากร อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด

ขอเชิญรับชม Live "เลือดจางพาวุ่น กับ โอปป้า แบ้ง " นพ.ศังกร นภาคณากร อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด ประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

01 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ

โดยในการอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพในครั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้น ปากน้ำโพ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับว่าที่คุณแม่ทุกท่าน เช่น สัมมนาในหัวข้อ “วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ สำคัญอย่างไร

01 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ

โดยในการอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพในครั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้น ปากน้ำโพ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับว่าที่คุณแม่ทุกท่าน เช่น สัมมนาในหัวข้อ “วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ สำคัญอย่างไร

29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้การต้อนรับคณะตัวแทน บริษัท แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้ให้การตอบรับคณะตัวแทน บริษัท แอกซ่าประกันชีวิตสำนักงานคุณนงลักษณ์ ช้างชาวนาที่ดูแลพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง

29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้การต้อนรับคณะตัวแทน บริษัท แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้ให้การตอบรับคณะตัวแทน บริษัท แอกซ่าประกันชีวิตสำนักงานคุณนงลักษณ์ ช้างชาวนาที่ดูแลพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง

25 มีนาคม 2567

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน ให้กับลูกหลานคนงานก่อสร้าง หมู่บ้าน Supalai lake & river ville นครสวรรค์

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน ให้กับลูกหลานคนงานก่อสร้าง หมู่บ้าน Supalai lake & river ville นครสวรรค์

25 มีนาคม 2567

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน ให้กับลูกหลานคนงานก่อสร้าง หมู่บ้าน Supalai lake & river ville นครสวรรค์

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน ให้กับลูกหลานคนงานก่อสร้าง หมู่บ้าน Supalai lake & river ville นครสวรรค์

15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดกลาง และ ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดเล็ก

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดกลาง และ ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดเล็ก ในกิจกรรมประกวดตั้งโต๊ะรับเจ้างานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดกลาง และ ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดเล็ก

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดกลาง และ ประเภท โต๊ะรับเจ้าขนาดเล็ก ในกิจกรรมประกวดตั้งโต๊ะรับเจ้างานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมออกหน่วยให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม ให้กับสมาชิก อสม.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมออกหน่วยในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมออกหน่วยให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม ให้กับสมาชิก อสม.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมออกหน่วยในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ อบรมให้ความรู้หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

อบรมให้ความรู้หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับ พนักงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL นครสวรรค์

27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ อบรมให้ความรู้หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

อบรมให้ความรู้หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับ พนักงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL นครสวรรค์