Header

นพ.กฤตานน เล้าอารีย์

นพ.กฤตานน เล้าอารีย์

เลขที่ใบอนุญาต: 51801

ศูนย์การรักษา

แผนกกายภาพบำบัด

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 20:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 056 000 111

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.อภิจารี ชูศักดิ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ณัฐชยา เชี่ยวชาญธนกิจ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู