Header

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

     ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลจัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไปพร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย

สถานที่

ชั้น 4

เวลาทำการ

07.00-17.00

เบอร์ติดต่อ

(056) 000 111 ต่อ 510801,510802

  • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต – ให้บริการตรวจร่างกายก่อนทำประกันชีวิต โดยแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกัน
  • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • การตรวจสุขภาพพนักงานขององค์กร
  • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
  • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
  • การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
  • การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยมีโปรแกรมที่หลากหลาย ตามช่วงวัยและความเหมาะสม
  • การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ ตามปัจจัยเสี่ยง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.ภาณุพันธ์ จันทสิงห์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.กฤตยาพร ผดุงฉัตร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

25 มีนาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี และมักจะรุนแรงมากขึ้น การผลิตวัคซีนจึงมีการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค

25 มีนาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี และมักจะรุนแรงมากขึ้น การผลิตวัคซีนจึงมีการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค

โรคปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อย ในเด็กและผู้สูงอายุ (Pneumonia)

โรคปอดอักเสบเกิดจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบในถุงลมของปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

โรคปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อย ในเด็กและผู้สูงอายุ (Pneumonia)

โรคปอดอักเสบเกิดจากปอดติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบในถุงลมของปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

11 มีนาคม 2567

ทำความรู้จัก โรคฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัส Orthopoxvirus ซึ่งเป็นไวรัสที่โดยธรรมชาติ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ฟันแทะ สามารถติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ เช่นกระรอกดิน ได้

11 มีนาคม 2567

ทำความรู้จัก โรคฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัส Orthopoxvirus ซึ่งเป็นไวรัสที่โดยธรรมชาติ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ฟันแทะ สามารถติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ เช่นกระรอกดิน ได้