Header

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

แผนกหัวใจและหลอดเลือด

     แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัดพร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น เป็นการตรวจวัดและวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ การนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจตาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความผิดปกติของระดับเกลือแร่บางชนิดในร่างกายเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น

สถานที่

ชั้น1

เวลาทำการ

จ,พฤ,ศ : 17.00-20.00 ,อ,พ : 17.00-19.00 ส,อา : 08.00-17.00

เบอร์ติดต่อ

(056) 000 111 ต่อ 510211

เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจระดับความดันโลหิต ขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน (Treadmill) เพื่อวินิจฉัยโรค และประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
คัดกรองสาเหตุเบื้องต้นของ อาการเจ็บหน้าอก อาการเหนื่อยง่าย หมดสติโดยไม่ทราบ สาเหตุ หรือ เพื่อประเมินสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย

เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 หรือ 48 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วย โดยสามารถกลับไปพักที่บ้านหรือไปทำงานได้ เมื่อครบกำหนดก็กลับมาถอด
เครื่อง การตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาจมีปัญหาใจสั่นผิดปกติเป็นครั้งคราว หน้ามืดคล้ายเป็นลมอยู่เสมอ เวียนศีรษะ ใจเต้นแรงผิดปกติอยู่เป็นประจำ

เป็นการตรวจวินิจฉัยโดยใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) ส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ เกิดสัญญาณสะท้อนกลับเป็นภาพหัวใจของผู้ป่วย
เพื่อตรวจหาความรุนแรงและติดตามผลการรักษาโรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น

เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography)เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ
ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจวิธีนี้จะได้รับสารทึบรังสีเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธิติสรรค์ เหลืองศุภบูลย์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ณัฏฐ์ น้อมพรรโณภาส

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.อัครา ชวนสมสุข

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) สูง, ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ต่ำ, ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) สูง, ระดับคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ต่ำ, ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง