Header

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา 990.-

ราคา 990.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

     การตรวจสุขภาพจะช่วยให้เรารู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ความบกพร่องของร่างกายเพื่อจะได้แก้ไข อีกทั้งยังเป็นรางวัลแก่ร่างกายของเรา อย่ากลัวที่จะรู้ปัญหาสุขภาพของตัวเอง เพราะการพบความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า เพราะคนเราล้วนแตกต่างทั้งช่วงอายุและไลฟ์สไตล์ เราจึงออกแบบ " โปรโมชั่นสุขภาพดีรับลมร้อน " มาเพื่อคุณ
 


( ซื้อ 1 แถม 1 ) สามารถมาเป็นคู่ตรวจพร้อมกันได้เลย
 หมดเขต 31 พฤษภาคม นี้เท่านั้น !!

 

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพประจำปี?

     การหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อรู้แนวทางปฎิบัติดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคร้าย ในยุคสมัยที่การใช้ชีวิตเร่งรีบ เต็มไปด้วยมลภาวะ และอาหารการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง แล้วทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพกันด้วยละ? เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เราค้นพบความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการรักษาให้หายขาดได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันโรคร้าย: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เราทราบถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคร้ายเหล่านี้ได้ เพื่อติดตามผลการรักษา: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เราติดตามผลการรักษาโรคต่างๆ เพื่อวางแผนสุขภาพในอนาคต: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เรารู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างกาย แพ็กเกจตรวจสุขภาพ และ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี มีหลากหลายประเภทให้เลือก ขึ้นอยู่กับความต้องการ"การประเมิณผลการตรวจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจ"

 

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

 • พิจารณาจากอายุ เพศ และสุขภาพ
 • พิจารณาจากความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ
 • พิจารณาจากงบประมาณ

 

การตรวจสุขภาพประจำปี

 • เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณ
 • ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

 

     รายการดังต่อไปนี้เป็นรายการที่มีในแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ รายละเอียดนี้จัดทำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการตรวจสุขภาพประจำปีและการประเมินสภาวะสุขภาพ หากมีผลการตรวจที่ผิดปกติ อาจจะต้องทำการตรวจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามผลการวินิจฉัยของแพทย์ "การประเมิณผลการตรวจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจ"

 

 • การวัดชีพจร เป็นการบอกอันตราการเต้นของหัวใจ รวมถึงจังหวะการเต้นที่ผิดปกติ อาจแสดงถึงความผิดปกติของระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เป็นการตรวจปริมาณและลักษณะของเม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด หากพบความผิดปกติ จะสามารถนำไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูและรักษาต่อไป
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN, Creatinine) BUN หรือ Blood Urea Nitrogen (ไนโตรเจนจากสารยูเรียที่มีอยู่ในกระแสเลือด) บ่งบอกถึงความสามารถของร่างกายในการขับถ่ายของเสียของไต, Creatinine เป็นการวัดค่าของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างพลังงานและขับออกจากไต ซึ่งสามารถบ่งชี้ภาวะการทำงานของไตได้
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) เป็นการตรวจระดับเอนไซม์ตับที่มีอยู่ในกระแสเลือดหากมีผลผิดปกติอาจบ่งชี้ถึงภาวะโรคตับ หรือความผิดปกติของตับ
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) การตรวจเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดหรือที่คนทั่วไปเรียกกันอย่างง่าย ว่า "การตรวจเบาหวาน"
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) เป็นการตรวจวัดปริมาณของกรดยูริกในเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาต์ ติดตามการรักษาโรคเกาต์
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบค่าขององค์ประกอบของไขมันทุกตัวในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับที่ผิดปกติหรือไม่ เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะ โรคเบาหวาน และความผิดปกของไต
 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (X-Ray Digital) เป็นการตรวจดูความผิดปกติในช่องทรวงอก เช่น ขนาดหัวใจ โรคต่าง ๆ ของปอด หรือวัณโรค
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การตรวจสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ อัตราการเต้นและจังหวะหัวใจ รวมทั้งช่วยวินิจฉัยความผิดปกติ เช่น หัวใจขาดเลือด หัวใจโต เป็นต้น

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย
 

รายการตรวจ


Basic
Standard Executive Premium
อายุ 25-35 ปี อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุ 35-45 ปี อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 
         
1) ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2) ตรวจระดับการมองเห็น (Vision Test)
3) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
-
5) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
6) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
7) ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
8) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
-
9) ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)
-
10) ตรวจการทำงานของตับ (Total Protein)
-
11) ตรวจการทำงานของตับ (Total Bilirubin)
-
12) ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)
-
13) ตรวจการทำงานของตับ (Globulin)
-
14) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
15) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
-
-
16) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
17) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
18) ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
-
19) ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
-
20) ตรวจกรดยูริกเพื่อหาโรคเก๊าต์ (Uric Acid)
-
21) ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)
-
22) ตรวจอุจจาระ (Stool examination)
23) ตรวจการทำงานไทรอยด์ (TSH)
-
-
24) ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4 : Thyroxine Free)
-
-
25) ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3 : Triiodothyronine Free)
-
-
-
26) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
-
-
-
27) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
-
-
-
28) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
-
-
-
29) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper abdomen)
-
-
30) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower abdomen)
-
-
31) เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X- ray)
32) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
-
-
33) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram)
-
-
-

เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
34) ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน 30 นาที (Exercise Stress Test)
-
-
-

เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
35) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
-
-
-
36) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
-
-
-
37) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
-
-
-
38) ตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน แบบ 2 ส่วน (Bone Mineral Density (2 part)
-
-
-
39) อาหาร 1 มื้อ (One Meal)
-


ราคาปกติ (บาท)


1500

3800

8100

17500

ราคาแพ็กเกจ (บาท)

990
2900
6500 13900

 

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง
 

รายการตรวจ


Basic
Standard Executive Premium
อายุ 25-35 ปี อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุ 35-45 ปี อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 
         
1) ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2) ตรวจระดับการมองเห็น (Vision Test)
3) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
-
5) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
6) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
7) ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
8) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
-
9) ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)
-
10) ตรวจการทำงานของตับ (Total Protein)
-
11) ตรวจการทำงานของตับ (Total Bilirubin)
-
12) ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)
-
13) ตรวจการทำงานของตับ (Globulin)
-
14) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
15) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
-
-
16) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
17) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
18) ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
-
19) ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
-
20) ตรวจกรดยูริกเพื่อหาโรคเก๊าต์ (Uric Acid)
-
21) ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)
22) ตรวจอุจจาระ (Stool examination)
23) ตรวจการทำงานไทรอยด์ (TSH)
-
-
24) ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4 : Thyroxine Free)
-
-
25) ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3 : Triiodothyronine Free)
-
-
-
26) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
-
-
-
27) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
-
-
-
28) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
-
-
-
29) ตรวจมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อไวรัสมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep + HPV PCR)
-
-
-
30) ตรวจมะเร็งเต้านม + ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram + U/S Breast)
-
-
31) ตรวจมะเร็งรังไข่ (CA- 125) - - -
32) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper abdomen)
-
-
33) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower abdomen)
-
-
34) เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X- ray)
35) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
-
-
36) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram)
-
-
-

เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
37) ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน 30 นาที (Exercise Stress Test)
-
-
-

เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
38) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
-
-
-
39) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
-
-
-
40) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
-
-
-
41) ตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน แบบ 2 ส่วน (Bone Mineral Density (2 part)
-
-
-
42) อาหาร 1 มื้อ (One Meal)
-


ราคาปกติ (บาท)


1500

3800

12000

23000

ราคาแพ็กเกจ (บาท)

990
2900
9500 18900

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม