Header

แพ็กเกจคลอดสิทธิข้าราชการ

ราคา 19,000.-

ราคา 19,000.-

แพ็กเกจคลอดสิทธิข้าราชการ

บริการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ จนคลอดบุตร”

เพื่อให้แน่ใจว่ามารดาและทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงมีบริการเตรียมความพร้อมของคุณแม่ ในระหว่างตั้งครรภ์ให้คำแนะนำ ติดตาม และดูแลรักษามารดาที่มีภาวะความเสี่ยงสูง โดย “สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM) ” ในระหว่างตั้งครรภ์ อีกทั้งมีบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เพื่อเป็นทางเลือกที่ครบครันสำหรับคุณ

 • ให้บริการฉีดวัคซีน ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งเด็กเล็กและวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี
 • ตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และความผิดปกติทางพัฒนาการ
 • ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

 

ก่อนตั้งครรภ์

ด้วยบริการวางแผนการตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
 

ระหว่างตั้งครรภ์

ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์ และดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงระหว่างตั้งครรภ์ โดย สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

 • ให้คำแนะนำเรื่องการฝากครรภ์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นมบุตร
 • อบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด
 • ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สูตินรีแพทย์ ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอดทั้งการคลอดปกติการผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน
 • บริการ Mommy Butler “เพื่อนคู่คิดที่รู้ใจคุณแม่ตั้งครรภ์” พร้อมดูแลให้คำปรึกษาคุณแม่เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังการคลอดบุตร

คลอดบุตร

ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน ทั้งการคลอดธรรมชาติ และการผ่าคลอด มีทีมพยาบาลห้องคลอด ที่มีประสบการณ์ ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ทันสมัย พร้อมสูตินรีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
 

หลังคลอด

 • บริการตรวจสุขภาพหลังคลอด เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแม่ ร่วมกับกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง
 • บริการการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก” เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยปฏิบัติตามหลักบันได 10 ขั้น ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขององค์การอนามัยโลก และพรบ.ควบคุมตลาดนมผง โดยได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาการทารกให้เติบโตสมวัย

 

รายการตร

รายชื่อแพทย์ แพ็กเกจ
ห้องดีลักซ์
ห้องวีไอพี ห้องวีไอพี สวีท ห้องเพรสซิเด้น
Deluxe Room V.I.P Room V.I.P. Suite Room Presidental Room
 
           


นพ.ธีธีช อดทน
 

ผ่าตัดคลอด
21,000
25,000
29,000
36,000


พญ.ธนู อารยะถาวร
 

ผ่าตัดคลอด
21,000
25,000
29,000
36,000


พญ.นารถลดา มาไพศาลกิจ
 

ผ่าตัดคลอด
21,000
25,000
29,000
36,000


นพ.เมืองเลย หรั่งอุทก
 

ผ่าตัดคลอด
19,000
23,000
27,000
34,000


นพ.ศุภวัฒน์ วีระวัฒน์โสภณ
 

ผ่าตัดคลอด
19,000
23,000
27,000
34,000


นพ.ปกรณ์ จักษุวัชร
 

ผ่าตัดคลอด
26,400
30,400
34,400
41,400


พญ.จิตรลดา คำจริง
 

ผ่าตัดคลอด
25,000
29,000
33,000
40,000


นพ.จิรชัย นิ่มไชยนันท์
 

ผ่าตัดคลอด
19,000
23,000
27,000
34,000


นพ.กนก ทองใบใหญ่
 

ผ่าตัดคลอด
19,000
23,000
27,000
34,000


นพ.ธันชลัส นิ่มไชยนันท์
 

ผ่าตัดคลอด
19,000
23,000
27,000
34,000


พญ.วรดา ขวัญวงษ์
 

ผ่าตัดคลอด
29,000
23,000
27,000
34,000


พญ.พิรัณรัตน์ สงวนเผ่า
 

ผ่าตัดคลอด
25,000
29,000 33,000

40,000

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม