Header

พญ.ธนู อารยะถาวร

พญ.ธนู อารยะถาวร

เลขที่ใบอนุญาต: 16346

ศูนย์การรักษา

ศูนย์สุขภาพสตรี

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สูตินรีแพทย์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

08:00 - 12:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 056 000 111

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.กนก ทองใบใหญ่

สูตินรีแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี