Header

คลินิกโรคไต

คลินิกโรคไต

     คลินิกโรคไต ให้บริการโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคไต ทั้งไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง โรคติดเชื้อที่ไต และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไต เป็นต้น ขณะนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ โดยความร่วมมือกับบริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำกัด ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการฟอกไตสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีข้อบ่งชี้ในการล้างไตและประสบปัญหาในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โดยผู้ป่วยยังคงเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์เดิมของผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพให้บริการทางด้านสถานที่ให้การให้บริการผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก บริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐ

สถานที่

ชั้น 3 ,โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ชั้น 2

เวลาทำการ

พฤ-ศ : 17.00-20.00 ,ส : 09.00-14.00

เบอร์ติดต่อ

(056) 000 111 ต่อ 510902 ,โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 : (056) 000 111 ต่อ 500901

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

คลินิกโรคไต

พญ.ธิดารัตน์ ลักษณานันท์

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคไต

คลินิกโรคไต

นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคไต

คลินิกโรคไต

พ.ท.นพ.สิทธิพล ขันทอง

อายุรแพทย์ทั่วไป - เฉพาะทางด้านโรคไต

บทความที่เกี่ยวข้อง

10 มิถุนายน 2567

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา เพียงดื่มน้ำ ตามความต้องการของร่างกาย

หลายคนอาจละเลยการดื่มน้ำ และแทนที่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชานม น้ำอัดลม กาแฟ

10 มิถุนายน 2567

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา เพียงดื่มน้ำ ตามความต้องการของร่างกาย

หลายคนอาจละเลยการดื่มน้ำ และแทนที่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชานม น้ำอัดลม กาแฟ