Header

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

     แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการด้านการฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม ป้องกันโรคโดยนักกายภาพบำบัด โดยจะประสานงานกับแพทย์ของคนไข้อย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของท่านจากการเจ็บป่วย

สถานที่

ชั้น3

เวลาทำการ

ทุกวัน : 08.00-20.00

เบอร์ติดต่อ

(056) 000 111 ต่อ 511301 ,511302

 • ปวดคอ
 • ปวดหลัง
 • ปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะข้อยึดติด เช่น ไหล่ติด เข่าติด เป็นต้น
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุต่างๆ
 • กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหลุด
 • Office syndrome
 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด เป็นต้น

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะ Parkinson’s disease

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะ Parkinson’s disease

 • การจัดท่านอนให้สบาย
 • วิธีการลุกจากท่านอนไปนั่ง จากเตียงไปเก้าอี้ที่ถูกต้อง
 • การทรงตัวในท่านั่ง/ท่ายืน
 • การเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน- การขึ้นลงบันได
 • การสวมใส่เสื้อผ้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกกายภาพบำบัด

นพ.กฤตานน เล้าอารีย์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.อภิจารี ชูศักดิ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ณัฐชยา เชี่ยวชาญธนกิจ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

บทความที่เกี่ยวข้อง

09 เมษายน 2567

เคล็ดลับน้ำนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ซึ่งในช่วงแรกด้วยฮอร์โมนร่างกายของคุณแม่ หรือกระเป๋าน้ำนม อาจยังมีการปรับตัวทำให้รู้สึกว่ามีน้ำนมน้อยในช่วงแรกแต่ปริมาณน้ำนมของคุณแม่

09 เมษายน 2567

เคล็ดลับน้ำนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ซึ่งในช่วงแรกด้วยฮอร์โมนร่างกายของคุณแม่ หรือกระเป๋าน้ำนม อาจยังมีการปรับตัวทำให้รู้สึกว่ามีน้ำนมน้อยในช่วงแรกแต่ปริมาณน้ำนมของคุณแม่