Header

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

20 มิถุนายน 2567

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 ได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งให้ทุกคนได้มีโอกาศฝึกซ้อม ร่วมกัน รับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วย ตลอดจนลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่นนักผจญเพลิงขั้นสูง ห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์, หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครนครสวรรค์ , มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์ , กู้ชีพ-กู้ภัยหนองปลิง ในการนี้ มีผู้ร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 150 คน ประกอบไปด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนในโรงพยาบาล เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกซ้อมฯ ร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

17 กรกฎาคม 2567

เชิญชวนร่วมอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อ “สารอาหารที่เหมาะสม สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย”

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่จองแพ็กเกจห้องเพรสซิเด้นท์ เต็มจำนวนรับทันที !! รับชม Live สด Facebook รับ Gift set ทันทีเมื่อชม Live สด

17 กรกฎาคม 2567

เชิญชวนร่วมอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อ “สารอาหารที่เหมาะสม สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย”

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่จองแพ็กเกจห้องเพรสซิเด้นท์ เต็มจำนวนรับทันที !! รับชม Live สด Facebook รับ Gift set ทันทีเมื่อชม Live สด

24 มิถุนายน 2567

ประมวลภาพ อบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพครั้งแรกที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย.

อบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพครั้งแรกที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกช่วงเวลาของการเป็นแม่อย่างมั่นใจ 

24 มิถุนายน 2567

ประมวลภาพ อบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพครั้งแรกที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย.

อบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพครั้งแรกที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกช่วงเวลาของการเป็นแม่อย่างมั่นใจ 

20 มิถุนายน 2567

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ

20 มิถุนายน 2567

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ

20 มิถุนายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่เด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง โรงเรียนรังษีวิทยา จ. กำแพงเพชร

20 มิถุนายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่เด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง โรงเรียนรังษีวิทยา จ. กำแพงเพชร